Bandihealing

Chakraene - Definisjon


Chakraene er:

Energieporter og energievirvler av den kosmiske energistrømmen til menneskene.

Chakrene er tiknyttningspunktene, kraftsentrene gjennom den fysisket og etherisk, emosjonale  (= astral), mentale og

 spirituelle (= kausal).


En oversanselig (overmaterielle) kraftform.


Hovedbryteren i det såkalte 2. nervesystemet av vår finstoffelige kropp.


Transformatorene, som forander kosmisk energi til spesielle typer av energi, som er nødvendig for de forskjellige livsfaser.


Chakraene formidler informasjon om egenskapene fra menneskets 7 energifelter.  Det viser kroppslige, psykiske og åndelige problemer. De gjenspeiler hvor du står i din utvikling.


Definisjon om Chakravitenskap er fra det gamle hinduistiske systemet, men er ikke basert på hinduistiske interpretasjon alene.

De fleste chakraforsker er enige om hvor chakraene ligger og hvilken funksjon de har.
Det er mulig og lære seg å lese informasjonen av chakras, selfrefleksjon og videreutvikling fra våre egne energisentre.


Det går an å åpne eller stenge chakrane bevisst, det er ikke nødvendig og være serlig utviklet til dette.

Chakrane skal utvikles etterhvert.


Når det blir utviklet (særlig de øverste Chakrane) er det ikke lenger nøtvendig og stenge, eller det skjer av seg selv (automatisme) når du bevisst har lagt merke til dem.


Hvorfor jobber vi med chakraene?

Chakraene bedrar ikke. De er autentiske og viser hvor utviklet du er. Summen av vibrasjonen fra de 7 chakraene våre er den melodien som karakteriserer deg omfattene.

Chakraarbeid er selvanalyse og etterhvert blir du også følsom og bevisst om hva slags informasjon andre sender ut gjennom chakraene sine.


Alle chakraene påvirkes gjensidig. I prinsippet er det sånn at utvikling er fra rotchakra til kronechakra MEN spirituell utvikling funker f.e. ikke uten stabilitet i det nederste chakrane.

Systemet av de 7 chakrane er ikke skuffer som ligger over hverandre; det er kompleks og integrativ.

Likevel har hvert chakra tydlige, signifikante prioriteter.


Chakraene og vi  utvikles desverre bare delvis av oss selv.

På  grunn av blokkeringer er det ikke så lett. Blokkeringer er primært basert på frykt og angst: f.e. redsel for skuffelse, ensomhet, å bli forlatt, indre tomhet, døden...

Blokkadene oppstår også p.g.a samfunns regler, dogmer, programmene som er  preget i barndom, negative emosjoner og holdning.

Til og løse blokkadene trengs mot og ærlighet, løsning fra dømminger, vilje til å la gå, rense, beredskap til å tillater finere / høyere frekvenser, ta imot hjelp.