Bandihealing

Informasjon om Reiki


Reiki energien hjelper kroppen til selv å ordne opp, løse opp blokkeringer og spenninger, balansere energier, rense ut avfallsstoffer, roe ned ved stress og søvnløshet mm. Reiki er en teknikk som alle kan lære seg uten forkunnskaper. Energien virker fysisk, psykisk, mentalt og åndelig er er ikke tilknyttet noen religion. Reiki fungerer like bra når man behandler seg selv som andre, og kan brukes på mennesker, dyr og alt levende rundt oss.

 

Energien formidles via hendene.

Når du har gått et Reiki kurs har du fått aktivert energien for livet. Jo mer du bruker Reiki jo sterkere blir energien. Når du bruker eller gir Reiki, gir du ikke av din egen energi, du får tvert i mot energitilskudd så det rekker til den du behandler og deg selv.

 

Det er viktig at vi åpner opp for Reiki energien i takt med vår egen utvikling. Tradisjonell Japansk Reiki er derfor delt inn i tre kurs.

 

Reiki 1 - grunnkurs. Her får du høre Reiki's historie. Du lærer hvordan du kan bruke Reki i hverdagen på deg selv, men også på andre. Du blir innviet i grad 1 som starter en 21 dagers utrensingsperiode. Reiki 1 starter en åpning av vårt fysiske og psykiske nivå. Har du lyst til å gå videre i din reiki utvikling, anbefales det at det går til nivå 2.

 

Reiki 2 - fjernhealing. Her blir du innviet i grad 2, lærer å gi fjernhealing som behandling og gi healing til problemstillinger. Reiki 2 arbeider sterkt på vårt psykiske nivå. Etter 3 mnd kan du ta grad 3 om du ønsker det.

 

Reiki 3 - mastergrad. Her blir du innviet i grad 3 som gir tilgang til vårt mentale og sjelelige nivå.

Du får også lære "mental healing" en meget sterk og effektiv teknikk som kan hjelpe oss med f.eks. å "omprogrammere" negativt tankemønster.

 

Lærerkurs - Ønsker du å undervise i Reiki? Kurs settes opp etter avtale med hver elev, ta kontakt for nærmere informasjon.

 

Jeg, Sandra Ilona Bandi, er Reiki-mester og lærer siden 2003. Reiki er blitt et  "verktøy" i en stresset hverdag, et verktøy som kan bli alle til del uten forkunnskaper! Reiki har beriket mitt liv på flere måter gjennom dypere forståelse på det åndelige og mentale plan, gitt meg større livsglede, harmoni, indre ro og styrke i livet.

REIKI - A PATH TO HEALING


PRINCIPLES OF REIKI1

Just for today, be free and happy

Just for today, have joy

Just for today, you are taken care of

Live consciously in the moment

Be mindful of all you do

Be thankful for the many blessings - known and unknown

Honour those who have gone before you

Be true to your self - work hard

Just for today, show love and respect for every living thing

Just for today, be at peace

What is reiki?

Reiki is a Japanese energy healing method. It is a system to help promote healing and to maintain good health. It is a non-intrusive method of providing healing so there is no risk of aggravating any existing physical injury. It is NOT massage therapy! The premise of reiki is that the healing energy travels to you, the recipient, through the practitioner's hands. Reiki means "universal life-force energy" as well as refers to the healing system.

A Japanese man, named Mikao Usui, first introduced reiki to the modern world. He had a satori (spiritual epiphany) after a 21-day retreat into meditation. Upon discovering that he was able to heal, he began teaching others. There are many stories about reiki, but they usually trace the lineage back to Usui. Once reiki arrived in North America through a Japanese living in Hawaii, it grew in popularity. (Reiki found its way to Europe as well but the lineage may be different from North America's.) Reiki is now practiced all over the world.

How does reiki work?

As stated already, reiki is not a massage therapy. Reiki is energy that is passed to you through the practitioner during a treatment. Reiki works on all levels - physical, emotional, mental, and spiritual - and therefore heals on all levels. Physical ailments are often symptoms of problems in the emotional, mental and spiritual selves. Addressing these problems aids physical healing. This is why it is important to heal on all levels. This is also why reiki treatments are available for everyone. It is not just for those with physical ailments. Reiki can help lift your spirits and make you feel hole.